Obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja

U radnoj jedinici GC „Jelenac“ u Tešici 15. oktobra organizovana je proslava povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja i Medjunarodnog dana seoskih žena. Organizatori proslave bili su, pored GC „Jelenac“ i Društvo za razvoj kreativnosti kao i novoformirano udruženje „Super žene“ iz Tešice.
U programu su učestvovali članovi KUD-a „Dejan Jovanović – Deša“ iz Tešice i glumac Miloš Paović. Proslavi su prisustvovali korisnici Doma u Tešici kao i gosti – predstavnici lokalne samouprave, institucija i udruženja seoskih žena iz Kormana i Bovna. Pored promocije prava seoskih žena ova proslava imala je za cilj i smanjenje predrasuda šire lokalne zajednice prema korisnicima u Tešici i povećanje socijalne uključenosti osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.


Održan prvi trening: Sokobanja 3. – 5. oktobar

U cilju jačanja profesionalnih kapaciteta za sprovodjenje kvalitetnih usluga za rad sa korisnicima sa intelektualnim i mentalnim teškaćama organizovana je prva od tri predvidjene edukacije u okviru projekta “Otvorena kapija za novi početak”. Trodnevni trening održan je u Sokobanji od 3. do 5. oktobra, za ukupno 15 učesnika, medju kojima su bili i profesionalci – zaposleni u instituciji Gerontološkog centra Jelenac ali i budući saradnici koji će biti angažovani na projektu. Naredni, takodje trodnevni trening, planiran je za poslednji vikend u oktobru.


Počela aktivnost na projektu “Priprema i selekcija korisnika”

Nakon završetka odabira i prve procene korisnika od strane ekspertskog tima, u Radnoj jedinici Gerontološkog centra “Jelenac” u Tešici počela je sa realizacijom projektna aktivnost “Priprema i selekcija korisnika”.  Ovu aktivnost realizuju licencirani profesionalci iz Ustanove. Za sada, je od prvobitnih šezdesetak štićenika izdvojena grupa od dvadeset korisnika sa kojima se rade predvidjene aktivnosti za njihovo dalje osamostaljivanje. Ekspertski tim će primenom metoda skale procene do decembra meseca izdovojiti iz ove grupe četiri osobe koje će biti izmeštene iz Ustanove i početi da koriste uslugu “Stanovanje uz podršku”.  Po projektu je predvidjeno da se aktivnost “Priprema i selekcija korisnika” odvija u Tešici permanento, tokom čitavog projekta a i nakon njegovog završetka.


Potpisan ugovor o postavljanju montažnog objekta u Tešici

Direktor Gerontološkog centra “Jelenac” Dragan Veselinović potpisao je ugovor sa predstavnicima “Domtera” – građevinske firme iz Ivanjice o izgradnji i postavljanju montažnog objekta u selu Tešica. Ova kuća (površine od 70 kvadrata) će se koristiti za razvoj usluge Stanovanja uz podršku. Četvoro korisnika, sadašnjih štićenika Radne jedinice u Tešici će nakon selekcije ekspertskog tima, biti izmešteni iz institucije u budući objekat i tamo živeti šest meseci uz stalnu podršku. Nakon toga očekuju se novi stanari, takodje četiri selektovana korisnika iz Doma u Tešici, dok će prva ekipa biti uključena u novu fazu usluge Stanovanja uz podršku ali u stanu na Aleksinačkom Rudniku. Ova druga faza pružanja pomenute usluge podrazumeva postepeno smanjenje podrške i što veću samostalnost korisnika uključenih u projekat.
Montažni objekat će biti završen do kraja oktobra a prvi stanari useliće se u decembru.


Sastanak sa ostalim akterima za deinstitucionalizaciju u opštini Aleksinac

Od 19 grantova koje je Evropska unija dodelila na konkursu „Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama“ tri projekta realizuju se na području aleksinačke opštine.  Radi se o projektima “Otvorena kapija za novi početak” koji realizuje Gerontološki centar “Jelenac” u partnerstvu sa Društvom za razvoj kreativnosti  i Opštinom Aleksinac,  “Put iz institucije u nezavistan život” je projekat Doma u Kulini,  dok je partnerska organizacija “Dečje srce” iz Beograda I projekat Opštine Aleksinac koji se realizuje zajedno sa Dečjim srcem I Centrom za socijalni rad a nosi naziv “Naš grad je naš dom”.

Ostvarenje zajedničkih ciljeva, korišćenje resursa i praćenje postignuća u ovim projektima bila je tema zajedničkog sastanka projektnih timova. Jedan od zaključaka sa ovog sastanka je da se redovno nastavi upoznavanje sa planiranim aktivnostima I razmena informacija o realizaciji sva tri projekta. Dogovoreno je da u daljem periodu lokalna samouprava u Aleksincu preuzme na sebe ulogu inicijatora i koordinatora ovakvih sastanaka. Zaključak je da opština Aleksinac u što skorijem periodu formira Koordinaciono telo za praćenje razvoja socijalnih usluga u Aleksincu, kao i za praćenje realizacije pomenutih projekata.


Poseta ministra Vulina “Jelencu”

DSC_3636

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin je drugog avgusta posetio Gerontološki centar „Jelenac“ u Aleksincu. Tom prilikom, direktor GC „Jelenac“ Dragan Veselinović, pored ostalog, informisao je ministra i o dosadašnjem toku aktuelnog projekta „Otvorena kapija za novi početak“ koji se realizuje u okviru procesa deinstitucionalizacije.
Ministar Vulin je tokom razgovora istakao da Ministarstvo daje podršku svim projektima koji imaju za cilj unapredjenje usluga socijalne zaštite i unapredjenje prava svih gradjana.

Linkovi:

http://www.tanjug.rs/videodet.aspx?galID=135445&videoID=782026


Sastanak šireg projektnog tima

Tim za upravljanje projektom “Otvorena kapija za novi početak” organizovao je sastanak sa budućim saradnicima na projektu, inače zaposlenima u instituciji Gerontološkog centra “Jelenac”. U okviru projekta predvidjeno je da glavne aktivnosti kao što su priprema i selekcija korisnika za uslugu Stanovanje uz podršku, kao i aktivnosti Dnevnog boravka i podrška porodicama realizuju stručni radnici Gerontološkog centra “Jelenac. Deo stručnog tima u projektu činiće i pravnik kao i psihijatar. Inače  predvidjeno je da tokom 12 meseci za sprovodjenje usluge Stanovanje uz podršku, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje,  bude angažovano još osam osoba kao tim za podršku.


Radovi na uredjenju prostora za dnevni boravak

Tokom letnjih meseci završena je prva faza radova na uredjenju Klubu za stara i odrasla lica Gerontološkog centra “Jelenac” u čijem će se prostoru realizovati usluga Dnevnog boravka i podrška porodicama. Prostor Kluba je nakon uredjenja prilagodjen za neometano odvijanje predstojećih projektnih aktivnosti razvijanja usluge dnevnog boravka za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškaćama. Takodje, tokom letnjih meseci počeli su radovi i na unutrasnjem uredjenju stana na Aleksinačkom Rudniku  koji ce se koristiti za uslugu Stanovanje uz podrsku. Do kraja oktobra biće završeni svi radovi na obe lokacije. Ukupna vrednost radova premašuje milion dinara. Deo sredstava koristi se kao učešće Gerontološkog centra “Jelenac” u sufinansiranju projekta “Otvorena kapija za novi početak”.


Poseta Domu “Srce u Jabuci”

U cilju upoznavanja sa iskustvima pružanja usluge Stanovanje uz podršku Gerontološki centar “Jelenac” organizovao je posetu instituciji “Srce u Jabuci” kod Pančeva.  Ovaj Dom već više godina unazad uspešno realizuje uslugu Stanovanje uz podršku. Trenutno se ova usluga realizuje u tri kuće u Jabuci i u još u dva stana u Novom Sadu, tako da van Doma, za sada, živi 20 korisnika, a do kraja godine biće ih 32. Ekipa iz Aleksinca, u kojoj su bili profesionalci zaposleni u Gerontološkom centru “Jelenac”, obišlla je i objekte i korisnike, razmenjena su mišljenja i iskustva sa tamošnjim osobljem  o metodologiji i daljim planovima sprovodjenja deinstitucionalizacije u Domu “Srce u Jabuci”.