Studijska poseta Sloveniji

U cilju razmene iskustva o procesu deinstitucionalizacije u Sloveniji i Srbiji u okviru projekta „Otvorena kapija za novi početak“ od 14. do 17. oktobra realizovana je studijska poseta.oktobar-19

Ovom prilikom devetočlana projektna ekipa obišla je nekoliko državnih institucija socijalne zaštite u Mariboru i Ljubljani, kao i tamošnje nevladine organizacije koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite u zajednici.

U Mariboru je posećena  Ustanova „Danica Vogrinec“ i organizovan je okrugli sto na temu deinstitucionalizacije sa Timom za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici Centra za socijalni rad, nakon čega je organizovana i terenska  poseta deinstitucionalizovanim korisnicima. Takođe u Mariboru projektni tim posetio je i Dnevni radni centar „Puž“ za osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

U Ljubljani je na Fakultetu za socijalno delo organizovan susret sa studentima kojima su predstavljena dosadašnja dostignuća u procesu deinstitucionalizacije u aleksinačkoj opštini. U cilju razmene iskustva o pružanju dnevnih usluga u zajednici  posećen je Dnevni centar „Altra“ i YHD Društvo za teoriju i kulturu lica sa invaliditetom.