“Osećam se odlično…”

Osećam se odlično..Psihoterapijska podrška  korisnicima koji su ušli u program deinstitucionalizacije u okviru projekta “Otvorena kapija za novi početak” je neizostavni  i suštinski deo ovog projekta. Redovni obilasci korisnika, razgovor sa njima, uvid u medikamentsku terapiju i savetodavne usluge  obezbedjene su  korisnicima od samog uspostavljanja usluge Stanovanja uz podršku. Prema rečima samih korisnika puno im znači  podrška neuropsihijatra i razgovor sa njim. -“Osećam se odlično zato što  znam da ukoliko naidjem na bilo koji problem imam sa kim da se posavetujem i da zajedno pronadjemo najbolje rešenje”, rekla je korisnica Marija Alempijević nakon nedavne posete neuropsihijatra.