„Dobar dan u Dnevnom centru“

„Dobar dan u Dnevnom centru“U Dnevnom centru uvedena je radionica kuvanja u cilju dodatnog osnaživanja korisnika –osoba sa intelektualnim I mentalnim teškoćama iz lokalne zajednice. Ova radionica osmišljena je u sklopu novog projekta  Društva za razvoj kreativnosti „Dobar dan u Dnevnom centru“, koji je sa 70. 000 dinara podržala Opština Aleksinac. Na radionici kuvanja kao i na ostalim redovnim aktivnostima u Dnevnom centru unapređuju se osnovne životne veštine i potencijali korisnika za samostalniji život. Korisnici su sa oduševljenjem prihvatili da aktivno učestvuju na radionici kuvanja i prvi, konkretni  rezultati su već „isprobani“.