Usluga Dnevnog boravka

Od polovine decembra prošle godine  u  okviru projekta “Otvorena kapija za novi početak”  pokrenuta je i vaninstitucionalna usluga Dnevnog boravka. Ova usluga namenjena je osobama sa intelektualnim i mentalnim smetnjama iz lokalne sredine koje žive u svojim porodicama. Usluge dnevnog boravka podrazumevaju radno okupacione aktivnosti i  psihosocijalnu podršku za ukupno deset korisnika u cilju preveniranja institucionalnog smeštaja, razvijanjem i očuvanjem potencijala korisnika za održiv i samostalan život. U okviru ove projektne aktivnosti razvija se i program psihosocijalne podrške porodicama čiji članovi koriste uslugu Dnevnog boravka.