Realizovane sve edukacije

U cilju jačanja profesionalnih kapaciteta zaposlenih i novoangažovanih saradnika na projektu “Otvorena kapija za novi početak” 9. i 10. novembra održan je poslednji od tri predvidjena treninga. Edukaciju je održana na temu “Primena konkretnih postupaka u cilju poboljšanja funkcionalnosti osooba sa smetnjama u mentalnom razvoju”.
Sve organizovane edukacije za krajnji cilj imaju sprovodjenje što kvalitetnijih usluga koje se uvode u okviru projekta “Otvorena kapija za novi početak”, a to su Stanovanje uz podršku i usluga Dnevnog boravka sa osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>