Održan prvi trening: Sokobanja 3. – 5. oktobar

U cilju jačanja profesionalnih kapaciteta za sprovodjenje kvalitetnih usluga za rad sa korisnicima sa intelektualnim i mentalnim teškaćama organizovana je prva od tri predvidjene edukacije u okviru projekta “Otvorena kapija za novi početak”. Trodnevni trening održan je u Sokobanji od 3. do 5. oktobra, za ukupno 15 učesnika, medju kojima su bili i profesionalci – zaposleni u instituciji Gerontološkog centra Jelenac ali i budući saradnici koji će biti angažovani na projektu. Naredni, takodje trodnevni trening, planiran je za poslednji vikend u oktobru.