Počela aktivnost na projektu “Priprema i selekcija korisnika”

Nakon završetka odabira i prve procene korisnika od strane ekspertskog tima, u Radnoj jedinici Gerontološkog centra “Jelenac” u Tešici počela je sa realizacijom projektna aktivnost “Priprema i selekcija korisnika”.  Ovu aktivnost realizuju licencirani profesionalci iz Ustanove. Za sada, je od prvobitnih šezdesetak štićenika izdvojena grupa od dvadeset korisnika sa kojima se rade predvidjene aktivnosti za njihovo dalje osamostaljivanje. Ekspertski tim će primenom metoda skale procene do decembra meseca izdovojiti iz ove grupe četiri osobe koje će biti izmeštene iz Ustanove i početi da koriste uslugu “Stanovanje uz podršku”.  Po projektu je predvidjeno da se aktivnost “Priprema i selekcija korisnika” odvija u Tešici permanento, tokom čitavog projekta a i nakon njegovog završetka.