Sastanak sa ostalim akterima za deinstitucionalizaciju u opštini Aleksinac

Od 19 grantova koje je Evropska unija dodelila na konkursu „Podrška deinstitucionalizaciji i socijalnom uključivanju osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama“ tri projekta realizuju se na području aleksinačke opštine.  Radi se o projektima “Otvorena kapija za novi početak” koji realizuje Gerontološki centar “Jelenac” u partnerstvu sa Društvom za razvoj kreativnosti  i Opštinom Aleksinac,  “Put iz institucije u nezavistan život” je projekat Doma u Kulini,  dok je partnerska organizacija “Dečje srce” iz Beograda I projekat Opštine Aleksinac koji se realizuje zajedno sa Dečjim srcem I Centrom za socijalni rad a nosi naziv “Naš grad je naš dom”.

Ostvarenje zajedničkih ciljeva, korišćenje resursa i praćenje postignuća u ovim projektima bila je tema zajedničkog sastanka projektnih timova. Jedan od zaključaka sa ovog sastanka je da se redovno nastavi upoznavanje sa planiranim aktivnostima I razmena informacija o realizaciji sva tri projekta. Dogovoreno je da u daljem periodu lokalna samouprava u Aleksincu preuzme na sebe ulogu inicijatora i koordinatora ovakvih sastanaka. Zaključak je da opština Aleksinac u što skorijem periodu formira Koordinaciono telo za praćenje razvoja socijalnih usluga u Aleksincu, kao i za praćenje realizacije pomenutih projekata.