Sastanak šireg projektnog tima

Tim za upravljanje projektom “Otvorena kapija za novi početak” organizovao je sastanak sa budućim saradnicima na projektu, inače zaposlenima u instituciji Gerontološkog centra “Jelenac”. U okviru projekta predvidjeno je da glavne aktivnosti kao što su priprema i selekcija korisnika za uslugu Stanovanje uz podršku, kao i aktivnosti Dnevnog boravka i podrška porodicama realizuju stručni radnici Gerontološkog centra “Jelenac. Deo stručnog tima u projektu činiće i pravnik kao i psihijatar. Inače  predvidjeno je da tokom 12 meseci za sprovodjenje usluge Stanovanje uz podršku, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje,  bude angažovano još osam osoba kao tim za podršku.